» Folkets Ting » Folkets Ting » Default policy #4 i8: Fäll Läkemedelsverket i Sverige för anstiftan till massdråp.

i8: Fäll Läkemedelsverket i Sverige för anstiftan till massdråp.0 No0 Yes, alternative choice2 Yes, first choice4 Neutral

Approved

2Yes33%Yes
4Abstention66%Abstention
0No0%No

När coronakrisen kom till Sverige hade Kinesiska studier och erfarenheter från SARS 1 och många läkare världen över klart visat att medicienen hydroxyklorokin kan ha förebyggande och lindrande effekter mot COVID 19.

Istället för att som många andra länder skaffa stora lager av medicinen, bidrar man till nedläggning av en läkemedelsfabrik i Jordbro som tillverkar medicinen, går ut med falsk information om att den är mycket farlig pga hjärtbiverkningar och förbjuder förskrivande av medicinen i primärvården från och med 2/4 2020 med motivationen att den i första hand ska användas av reumatiker och på kliniska studier på sjukhus.

Detta agerande har sannolikt orsakat 1000-tals onödiga dödsfall i Sverige. Här har vi bevis på läkemedelsverkets korrumperade åtgärd: "Tillgängliga data om effekt och säkerhet vid behandling av covid-19 med klorokin och hydroxiklorikin är i nuläget mycket begränsade. Behandling av patienter med covid-19 med dessa läkemedel bör därför i nuläget ske inom kliniska studier. I övrigt bör klorokin och hydroxiklorokin endast användas för godkända indikationer. Läkemedelsverket avråder också starkt från användning av dessa substanser som egenvård, d.v.s. utan recept och rekommendation från läkare."

Argument

Argument 1:

Hydroxyklorokin är effektivast som förebyggande medicin och som en medicin man ger i primärvården, tidigt i förloppet, inte när patienten är så dålig att han kräver sjukhusvård. Vetenskapliga studier av att ge medicinen sent i förloppet är således "designed to fail"

Argument 2:

När man i ett bristläge måste prioritera mellan att ge medicin till patienter med en sjukdom med låg dödlighet typ Reumatism och SLE (Systemisk Lupus Erytemetosus) och en sjuldom med hög dödlighet som Covid 19, brukar man prioritera att ge medicinen till de som är har den mest livshotande sjukdomen, speciellt som det i detta fall rör sig om korttids-, akut medicinering eller profylaktisk medicinering med mycket små doser.

Argument 3:

Hydroxyklorokin är en välkänd medicin som använts av 10-tals miljoner människor på indikationen Malaria, Malariaprofylax och behandling av Reumatiska sjukdomar i mer än 60 år utan problem med allvarliga biverkningar. Om den hade haft svåra biverkningar hade den tillbakdragits från marknaden. Tvärtom så återfinns den på WHO:s iosta över "essentiella mediciner". Hur kan då Läkemedelsverket plötsligt begränsa dess användande och gå ut med information att den ska vara livsfarlig om det inte är för att röja undan en billig konkurrent från den mycket lukrativare vaccinmarknaden, detta på bekostnad av vår hälsa och våra liv?

Referenser

1. I en metaanalys av franska forskare har man funnit att hydroxyklorokin, speciellt ihop med zink och givet tidigt i sjukdomsförloppet har kunnat minska dödligheten i Covid19 med en faktor av 3, Detta hade således sannolikt konnat spara 1000-tals människoliv i Sverige, om man räknar på 6000 döda vilket sannolikt snart kommer att vara ett faktum i vårt land.

2. Här kommer ett typexempel på skrämselpropaganda angående Hydroxyklorokin i våra media, "Trump kan dö av malariamedicin"

3. Brittiska och Brasilianska forskare riskerar åtal för dråp för att medvetet ha givit potentiellt dödliga doser av Hydroxyklorokin och dessutom försökt dölja detta i en Brasiliansk studie och den s.k. Recovery studien från Oxfords Universitet.

4. I en Dansk registerstudie har man inte funnit några belägg för ökad dödlighet eller tecken på s.k. förlängd QT-tid med risk för allvarliga hjärtbiverkningar vid användandet av Hydroxyklorokin

5. Outcomes of 3,737 COVID-19 patients treated with hydroxychloroquine/azithromycin and other regimens in Marseille, France: A retrospective analysis

6. Chloroquine and hydroxychloroquine as ACE2 blockers to inhibit viropexis of COVID-19 Spike pseudotype virus

7. FDA Hydroxychloroquine Ban, Fake Science, And Political Agendas

Suggestions for improvement (1)

written and rated by the supportes of this initiative to improve the proposal and its reasons

Lägg till personliga historier från människor som blivit drabbade av detta

collective rating: 
| implemented: 

Lägg till personliga historier från människor som blivit drabbade av detta

DetailsRead moreShow less